Basım & Yayım

image_not_found

1992 yılında kurulan İşletme Matbaa Tesislerinin kapasitesi çeşitli yıllarda ilave edilen yeni donanım ve makine teçhizatı ile büyütülmüş, genişleyen kapasite ile matbaamız; başta kendi yayınlarımız olmak üzere Vakfımız Genel Müdürlüğü, Vakfımızın İşletme ve iştirakleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen baskı taleplerini (dizgi, grafik, tasarım, mizanpaj, montaj vb) gerçekleştirmektedir. İşletmemiz yayınlarından yüksek tirajlı Kur’an-ı Kerim, Kur’an-ı Kerim Meali, İslam İlmihali ve İslam Ansiklopedisi gibi eserlerle beraber diğer yayınlarımızın tamamının baskısı matbaa tesislerimizde gerçekleştirilmektedir. Son dönemde matbaamızın daha fazla dışa dönük çalışması planlanmaktadır. 620 basılı, Basılı yayınlarımız arasında 9 adet Almanca, 7 adet İngilizce, 3 adet Fransızca, 2 adet Rusça, 2 adet Kazakça, 1 adet Flamanca, 1 adet Gürcüce ve 9 adet Arapça olmak üzere çeşitli yabancı dillerde neşredilmiş 34 adet eserimiz bulunmaktadır.